Caroline Schlyter

New Exhibition

Full page in the catalogue: 1989 – Kultur och Politik